Dla Światowego Centrum Słuchu (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu) stworzyliśmy moduł internetowego sklepu z wydawnictwami instytutu.